Tulum Invest AB (publ), före detta Want AB (publ) är ett bolag med många mindre aktieägare.

Vill du göra din röst hörd på bolagets stämmor och driva på utvecklingen av bolaget?

Anmäl digtill minoritetsägargruppen – vi representerar och röstar å dina vägnar med målet att skapa aktieägarvärde för såväl stora som små aktieägare !

Gör din röst hörd genom att anmäla dig antingen via e-post till ir (at) want.se


Det är viktigt med aktiva mindre som större delägare – Välkommen att höra av dig !