Bolaget, som idag heter Tulum Invest AB (publ) grundades år 1999 under namnet Want AB (publ) och bedrev fram tills 2013 verksamhet med inriktning på rekrytering och bemanning av ekonomer och IT-personal. Under 2012/13 blev Anders Landelius via bolag ny huvudägare och snart därefter avyttrades den operativa verksamheten till det då på Aktietorget noterade Towork Sverige AB (publ), även det med Anders Landelius som huvudägare. Verksamheten var förlusttyngd, varför ett förlustavdrag om 51 863 406 SEK (per 2017-12-31, tax/SKV) över tid har upparbetats. Potentiellt maximalt värde på förlustavdraget uppgår till närmare 11 MSEK eller ca 1,5 öre per aktie. Detta kan jämföras med den senaste emissionskursen i bolaget om 0,5 öre per aktie.

För ytterligare information, läs mer under ”Aktieägarinformation” där information som kommer minoritetsgruppen till känna publiceras löpande.