December 2023: KONKURSEN I TULUM INVEST AB AVSLUTAD (2023-12-20)
Cirka 1 år efter att majoritetsägare Anders Landelius begärt bolaget i konkurs baserat på skulder till sig själv blir konkursen slutligen avslutad 2023-12-20. Allt hopp att rädda bolaget från en destruktiv och helt onödig konkurs är ute.

Kampen för en rättvis behandling av bolaget är över och ungefär 200 småsparare är efter många år ordentligt illa tilltygade och ekonomiskt misshandlade av den erfarne revisorn och företagaren Anders Landelius samt teamet bakom honom. Trots betydande kunskaper och lång erfarenhet ifrån bland annat PricewaterhouseCoopers samt egna verksamheter (se CV nedan) ”misslyckas” Anders Landelius att hantera ett tomt (!) aktiebolag och få det att överleva. Onekligen en ganska otrolig bedrift för en person med den erfarenheten och kunskapen (se CV nedan). Eller handlar det om något annat?… För vilken majoritetsägare sätter ett bolag i konkurs baserat på skulder till sig själv…

Anders Landelius, CV

Född 1948, Gift och 3 barn

Pol Mag från Uppsala och Stockholms Universitet 1971


PricewaterhouseCoopers 1971 – 2004

1971-88 revisor, varav 1978-88 auktoriserad revisor. 1979-81 stationerad i Mexico City. Partner från 1986 och 1986-93 ansvarig för Price Waterhouse i Finland och Baltikum stationerad i Helsingfors.

1993-99 Corporate Finance partner stationerad i Stockholm med ansvar för Corporate Finance i Norden. 2000-04 Corporate Finance partner i Öhrlings PricewaterhouseCoopers med ansvar för TMT (Telecom, Media, Technology) sektorn.

Styrelseledamot Price Waterhouse 1996-99 och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2000-03.

Egen investeringsverksamhet 2004 –

Xcaret Invest AB, helägt holdingbolag med tillgångar på 30 mkr samt investeringar i noterade och onoterade aktier.

 • Xcaret Ekonomikonsult AB, helägt inklusive delägda Xcaret Ekonomikonsult Torshälla AB, ekonomiadministration, outsourcing och finansiering, omsättning 5 mkr och 6 anställda
 • Tulum Invest AB (publ), huvudägare – letar ny verksamhet
 • Want AB (publ) inklusive dotterbolaget Want Sverige AB som erbjuder rekrytering och bemanning av ekonomer, huvudägare
 • Xelha Invest AB, delägare i holdingbolag för en rysk företagsgrupp under avveckling.
 • Novaspine Sp.z.o.o, Polen, minoritetsägare i medicintekniskt företag inom implantat för ryggoperationer.
 • Noterade aktier med marknadsvärde på 10 mkr.

Akumal Invest AB, delägt holdingbolag (60%) med tillgångar på 70 mkr samt investeringar i konfektyrföretag:

 • Konfektyrfabriken Aroma AB (95%), inklusive hälftenägda säljbolaget Romarello AB, omsättning 130 mkr och 45 anställda
 • Stockholms Konfektyrfabrik Eftr AB, omsättning 1 mkr
 • Fabriksförsäljning Stens Choklad AB, omsättning 1 mkr
 • Stens Fastighet AB äger fastighet i Torshälla som nyttjas av övriga konfektyrföretag

Avyttrade intressen

 • Godisprinsen AB, lösviktskonfektyr och naturgodis i detaljhandelsbutiker. Entreprenörsdrivet företag med administrativ och finansiell uppbackning av Xcaret. Omsättning efter 3 år ca 300 mkr och god lönsamhet. Sålt till Candyking 2008. Mycket hög avkastning på investeringen.
 • ServiceFinder, minoritetsägare i tjänsteförmedlingsföretag på internet. Entreprenörsdrivet företag med administrativ uppbackning av Xcaret. Sålt till Shibstedt 2013. Hög avkastning på investeringen.
 • Pensionsstiftelse som tillhört Xcaret. Efter framgångsrik kapitalförvaltning i svenska noterade aktier har kapitalet på tio år ökat från 4 till 28 mkr. Sålt 2014. Mycket hög avkastning på investeringen.

Publikationer

 • Att köpa företag utomlands, från strategi till genomförande. Ekerlids förlag 1995
 • Fokusera på aktieägarvärdet, värdeskapande och företagsvärdering i praktiken, Ekerlids förlag 1998

Intressen

Segelbåt S/Y Xcaret, Bavaria 44 stationerad i Medelhavet.

ANDERS LANDELIUS – LINKEDIN / CV


Detta har hänt tidigare (utdrag):

Februari 2023:
Huvudägaren Anders Landelius erhåller nytt förslag från minoritetsägaregruppen som kan rädda bolaget från konkurs och tillföra ny verksamhet. Aktieägarna väntar nu på svar från Anders Landelius huruvida han väljer att driva bolaget i konkurs eller, som övriga aktieägare vill, ta vara på möjligheten som kan rädda bolaget.

Januari / Februari 2023:
Minoritetsaktieägarna begär särskild granskning av bolaget. Huvudägaren Anders Landelius lämnar in ansökan om konkurs.
Huvudägaren Anders Landelius meddelar att han avser att finna en lösning på situationen så att övriga aktieägare kan driva bolaget vidare. Minoritetsaktieägaregruppen lägger fram förslag på lösning som Anders Landelius tackar nej till. Anders Landelius gör sig sedan oanträffbar och 6 februari lämnar han in en ansökan om konkurs, trots att minoritetsaktieägarna har såväl kapital, kompetens samt potentiell ny verksamhet som skulle rädda bolaget och göra det frodigt, växande och lönsamt ! Trots att alla förutsättningar finns för att utveckla ett fantastiskt bolag, vilket minoritetsaktieägarna vill, väljer alltså Anders Landelius att försätta bolaget i konkurs. Ett oerhört märkligt beslut.

December 2022 / Januari 2023:

Kallelse till extrastämma – huvudägaren Anders Landelius föreslår likvidation
Huvudägaren Anders Landelius föreslår att Tulum Invest AB skall gå i likvidation på den extra bolagstämma som är tänk att avhållas den 13 januari 2023. Övriga aktieägare kommer via likvidationen gå (högst sannolikt) gå helt lottlösa och helt förlora möjligheten till avkastning. Anders Landelius, å sin sida, kommer via att tvinga bolaget i likvidation tillskansa sig (via sitt 100% egenägda bolag) ett skatteavdrag om ca 250 000 kronor via den fodran han byggt upp på Tulum Invest. Som styrelseordförande för Tulum Invest AB och företrädare för bolaget samt dess aktieägare väljer Anders Landelius alltså att likvidera bolaget för att uppnå skattefördelar via sin skatteplanering i sitt 100% egna aktiebolag. Att åsidosätta bolaget Tulum Invest AB och alla dess aktieägares bästa samtidigt som beslutet om likvidation ger honom personligen via bolag en skattemässig potentiell vinst om ca 250 000 kr är ytterst tveksamt.

Anders Landelius har tills stämman den 13 januari 2023 att ändra sitt beslut och tillmötesgå övriga aktieägares erbjudanden att köpa hans aktiepost så att bolaget kan leva vidare.

Anders Landelius erhöll ej ansvarsfrihet på senaste årsstämman 2022.

Dec 2022:
HUVUDÄGAREN ERHÅLLER ERBJUDANDE ATT SÄLJA SIN AKTIEPOST
Huvudägaren tillika styrelseordförande Anders Landelius har under senaste tiden erhållit erbjudande att sälja sin aktiepost (ca 55%) och lämna bolaget för att möjliggöra för övriga aktieägare att driva bolaget vidare. Enligt information kommit minoritetsgruppen till känna är en affär i praktiken klar, vilket får ses som en framgång efter över 10 år av katastrofalt ledarskap. Anders Landelius har tills signaturen finns på pappret möjlighet att (återigen) tacka nej och därmed försätta bolaget i en absolut likviditetskris orsakad av han själv via de av honom skapade räntesnurror som eroderat bolagets egna kapital och aktiekapital.

Skulle en överenskommelse ej nå i hamn får det anses som det totala misslyckandet för Anders Landelius som under de 10 år han ansvarat för Tulum Invest AB inte lyckats få till en enda förvärvsaffär, trots att han fått flertalet konkreta förslag (som numera är börsnoterade).

DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL ÅRSSTÄMMAN I TULUM INVEST AB
Kallelse till årsstämma, 2022 – Tulum Invest AB

Årsredovisning, 2021 – Tulum Invest AB

Maj 2022: Huvudägaren erhåller förslag på möjligt förvärv som kan ge Tulum Invest AB en ny verksamhet och återuppliva det tomma publika bolaget.


AKTIEÄGARNA MISSAR ATTRAKTIV MÖJLIGHET TILL FÖRVÄRV PGA HUVUDÄGARENS BESLUT – APRIL 2022
Under sommaren 2021 (se inlägg längre ner ”Sommaren 2021: Tulum Invest AB’s huvudägare erbjuds förvärv av ny attraktiv verksamhet”) erbjöds bolaget möjlighet till förvärv av en ny spännande verksamhet. Huvudägaren Anders Landelius valde dock att tacka nej.
Det kan konstateras att det föreslagna förvärvsbolaget nu valt att notera sin aktie på en börslista och att Tulum Invest AB’s aktieägare pga huvudägarens agerande missat en mycket intressant affär som kunde ha givit aktieägarna möjligheten till en ny verksamhet, ett ökat värde på sina aktieinnehav och likvid/köp och säljbar aktie.
Huvudägaren, VD och styrelse för Tulum Invest AB’s fortsätter istället att på ett mycket tvivelaktigt sätt driva det tomma bolaget med orimligt och onormalt höga kostnader steg för steg mot ruinens brant. Hur kan styrelsen, huvudägaren och VD:n för Tulum Invest AB under ca 10 års tid fullständigt misslyckats med att förvärva en ny verksamhet ? Trots att utomstående erbjudit och lagt fram konkreta förslag redo att förvärvas? Det är tydligt att något inte stämmer när ett tomt bolag tackar nej till attraktiva förvärv och samtidigt drivs allt djuparen ner i misären pga räntesnurror skapade av huvudägaren kombinerat med återkommande nyemissioner med allt lägre teckningskurser där i princip ingen annan än huvudägaren vågar teckna sig på nya aktier. Är detta att driva bolaget för alla aktieägares bästa? Nej.

UPPDATERING FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2021
Representanter från minoritetsgruppen med en röststyrka överstigande 10% av bolagets aktier röstade för att styrelsen och ledningen ej skulle ges ansvarsfrihet, vilket fördes till protokollet. Det finns därmed vissa möjligheter att inleda en process och stämma styrelse/ledningen i bolaget.

Bolagets huvudägare drev igenom beslut om att genomföra nyemission till pre-money värderingen ca 89000 kr med villkoren 3 befintliga ger rätt att teckna 20 nya aktier, vilket innebär att befintliga ägare i bolaget endast kommer ha 3/23 x sin andel i bolaget efter nyemissionen. Konstateras att utspädningen är enorm och värderingsnivån är extremt låg. Aldrig har sannolikt kapitalbehovet i ett tomt bolag varit så stort som i Tulum Invest AB (publ) – allt orsakat av huvudägarens räntesnurror, där höga räntor år efter år dränerat och dränerar bolaget på dess egna kapital med nyemission på nyemission som följd tills det inte går längre… Oacceptabelt och oansvarigt.

AKTIEÄGARINFORMATION – SENASTE NYTT
2021-06-28 – KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021, klicka här.
Årsredovisning 2020 (.pdf), klicka här.
Bolagsordning (.pfd), klicka här.

Kommentar: Huvudägaren Anders Landelius som via tidigare nyemission tagit kontrollen över bolaget och nu innehar över 50% av rösterna föreslår att en nyemission skall genomföras för att täcka upp för de skulder bolaget har (främst orsakade av räntebetalningar till huvudägaren). Pre-money värderingen föreslås vara oerhört låga 89000 kr.
För minoritetsaktieägarna som inte tecknar i nyemissionen innebär den en mycket stor utspädning. Om ingen av minoritetsägarna (som totalt innehar ca 37% av bolaget före emissionen) tecknar kommer denna ägarandel minska till mindre än 5%. Situationen för minoritetsägarna är väldigt allvarlig, utsatt och kritisk.


Sommaren 2021: Tulum Invest AB’s huvudägare erbjuds förvärv av ny attraktiv verksamhet
Huvudägaren Anders Landelius erbjuds möjlighet tillförvärv av ny verksamhet, vilket skulle skapa en ny resa med möjlighet till nytt värdeskapande för aktieägarna i Tulum Invest AB men tackar nej. Bolaget står således även fortsatt utan verksamhet, samtidigt som räntebetalningar till huvudägaren fortgår och dränerar det egna kapitalet.

2020-06-29 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020
OBSERVERA !! Sista dag för anmälan är 2019-06-22, kl 23.59

Läs KALLELSEN i sin helhet (.pdf), klicka här.
Anmälnings- och fullmaktsformulär, klicka här. Anmälan skickas till anders.landelius@xcaret.se

Läs ÅRSREDOVISNINGEN 2019 i sin helhet (.pdf), klicka här.
(OBS! Innehåller felaktigheter)

Kommentar till årsredovisningen:
FELAKTIGHETER UPPDAGADE I ÅRSREDOVISNINGEN
VD Stefan Kaiser samt styrelsen ordförande Anders Landelius har, i årsredovisningen under avsnittet verksamheten, utan att tillfråga omnämnt en person som varken är verksam eller har koppling till bolaget som uppdragstagare (uppdragsavtal saknas). Minoritetsägarna har påpekat olämpligheten/felaktigheterna att skriva med personer som dels inte är verksamma i eller arbetar/har uppdrag till bolaget samt utan att informera den/de berörda, men ledningen har vägrat att korrigera felaktigheterna i årsredovisningen. Bolagets revisor Martin Dagerman vid Mazar Sverige, som underlåtit att göra en korrekt genomlysning av verksamheten samt innehållet i årsredovisningen, är uppmärksammad på felaktigheterna och har lovat att ordna så att bolagets ledning genomför de korrigeringar som krävs för att årsredovisningen skall bli korrekt. I skrivande stund har ingen bekräftelse på att detta blivit genomfört inkommit.

Kommentar till bolagets kostnader
Bolagets kostnader utgörs till närmare 80% av räntor till upparbetad skuld till huvudägaren Anders Landelius. Dessa har ackumulerats år efter år. Utöver dessa har bolaget endast årliga kontanta kostnader om cirka 40 000 kr.

KALLELSEN

Kallelse till årsstämma i Tulum Invest AB (publ)
Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), (”Bolaget”) org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 29 juni 2020 klockan 16.00 på Flygfältsgatan 30, Skarpnäck

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 juni 2020. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 22 juni 2020. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
14. Godkännande av företrädesemission
15. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
16. Stämmans avslutande

Punkt 14. Förslag om företrädesemission
Bolaget har för avsikt att investera i ett eller flera vinstgivande bolag eller verksamheter. Den föreslagna nyemissionen tillför bolaget 1 495 000 kronor före emissionskostnader. Kapitalet skall användas för att minska bolagets skuldsättning och för att upprätthålla likviditet i bolaget tills förvärv av vinstgivande bolag eller verksamheter kan genomföras. Aktiekapitalet skall
därigenom ökas med högst 149 500 kronor från 749 000 kronor till 898 500 kronor genom nyemission av 149 500 000 aktier på följande villkor.

1. Samtliga aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att fördelas enligt styrelsens beslut där garanten i första hand kommer att tilldelas aktier medan nuvarande aktieägare kommer att tilldelas aktier i andra hand.
2. Fem (5) aktier ger rätt att teckna en (1) aktie
3. Ett belopp om 0,01 kronor skall betalas kontant för varje tecknad aktie.
6. Avstämningsdag 22 juni 2020
7. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden 1 – 15 juli 2020.
8. Teckning av aktier sker genom samtidig kontant inbetalning till bolagets bankkonto i Swedbank 8327-9,934 512 012-6 samt anmälan med namn, adress och antal aktier till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se
9. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret som slutar den 31 december 2020.
10. Emissionen är garanterad till 100 % av Xcaret Invest AB, org nr 556656-6492 mot en garantiprovision från bolaget på 12 %. Garantiprovision utgår ej på aktier tecknade enligt den företrädesrätt Xcaret Invest har via sitt nuvarande aktieinnehav.
Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns 749 000 000 stycken aktier som vardera representerar en röst på stämman.

Stockholm, maj 2020
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen


2019-06-11 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
OBSERVERA !! Sista dag för anmälan är 2019-06-12, kl 23.59

Läs KALLELSEN i sin helhet (.pdf), klicka här.

Läs ÅRSREDOVISNINGEN 2018 i sin helhet (.pdf), klicka här.

Skatteverket, Beskattningsår 2017-01-01 till 2017-12-31. Underskott av näringsverksamhet, 51 863 406 SEK, klicka här för .pdf/underlag.


UTDRAG UR KALLELSEN, se nedan
Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), (”Bolaget”) org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 19 juni 2019 klockan 16.00 på Flygfältsgatan 30, Skarpnäck

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 juni 2019. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 13 juni 2019. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade skall i god tid före den 13 juni 2019 genom förvaltarens omsorg låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på stämman. Aktieägare som avser företrädas av ombud bör bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.


VARFÖR HAR VI SKAPAT DENNA INFORMATIONSSIDA?

Informationen från styrelse och ledning/VD i Tulum Invest AB (publ), före detta Want AB är och har sedan bolagets hemsida stängdes ner varit mycket begränsad. Därför har denna sida skapats på initiativ av bolagets minoritetsägare med mål att ge alla ägare en bättre och lättare tillgång till information om vad som sker i bolaget.

Styrelse och ledning har valt att publicera dokument, så som årsredovisning, kallelse till årsstämma och nya bolagsordningar på huvudägarens bolags hemsida, vilken är följande:

http://www.xcaretinvest.se/


HISTORISKA DOKUMENT OCH INFORMATION

Årsredovisning Tulum Invest AB, 2017

Kallelse Tulum Invest AB, Årsstämma_2018

Föreslagen Ny Bolagsordning (felaktig, punkt 11 återkallad)

Signerat Protokoll Årsstämman Tulum Invest 2018 (publicerad 2018-06-23)


Hösten/Vintern 2018, uppdatering – Huvudägaren avblåser förvärv

Tidigare information, kommunicerad inför/vid årsstämman 2018, från huvudägaren Anders Landelius samt ledningen/styrelsen om att Tulum Invest AB (publ) stod inför ett större förvärv har under hösten 2018 visat sig misslyckat. Tulum Invest AB’s huvudägare Anders Landelius, som även är majoritetsägare i det större bolag som avsågs förvärvas, har nu meddelat att han inte lyckats övertyga ägarna i förvärvsobjektet att genomföra affären. Det blir med andra ord inte aktuellt med ett förvärv/samgående.

Vad styrelsen/ledningen i Tulum Invest AB (publ) har för planer framgent framgår inte av den mycket begränsade information minoritetsaktieägargruppen erhållit.


Stockholm 2018-05-26, Rapport från årsstämman 2018

Till dig som minoritetsaktieägare i Tulum Invest AB (publ)

Igår fredag 25 maj 2018 avhölls årsstämman i Tulum Invest AB (publ). Nästan 95% av bolagets samtliga aktier fanns representerade, det vill säga en mycket hög uppslutning.

Då styrelsen/VD valt att stänga bolagets egna hemsida publicerades dokumenten till stämman på huvudägarens bolags hemsida: http://www.xcaretinvest.se/
Minoritetsägargruppen representerades av undertecknad samt Gunnar Ek (från Aktiespararna) och Torbjörn Claeson (från Ramberg Advokater tillika aktieägare via familjen).

Bolagets styrelse omvaldes, vilket innebär att Anders Landelius fortsätter som ordförande, Stefan Kaiser och Cecilia Landelius som ledamöter. Den sistnämnda är Anders Landelius dotter, studerande vid KTH.

Det konstaterades att bolaget gjorde en förlust på 194 438 kronor för 2017, där huvuddelen 153 700 kronor beror på räntekostnader för lån som Anders Landelius givit bolaget, vilket för närvarande uppgår till ca 1,8 miljoner kronor. Övriga externa kostnader uppgick till 40 738 kronor för året. Denna summa inkluderar bokföring, revisor och Euroclear (aktieboken). Således är kostnadsnivån ovanligt hög i ett bolag som varken har en operativ verksamhet eller är noterat.

Diskussion fördes kring varför bolagets styrelse och ledning inte kommit upp med fler än ett enda förslag på ny verksamhet under de senaste cirka fem åren.

VD Stefan Kaiser och Ordförande Anders Landelius valde att backa på förslaget i punkt 11 ”Godkännande av ny bolagsordning” att göra om bolaget från ett publikt till privat aktiebolag. Anledningen är att det efter att kallelsen gick ut har uppkommit en möjlighet att göra en betydande större affär inom närmaste tiden för Tulum Invest AB, enligt Anders Landelius. Ordförande kunde dock inte lämna ytterligare information kring affären, då sekretess gäller kring den, än så länge. Vi aktieägare bör alltså, utifrån styrelsen och VD’s utsagor, kunna förvänta oss att bolaget tillförs en ny verksamhet med goda framtidsutsikter inom en inte allt för långt framskriden tidshorisont. Mao – spännande tider tycks ligga i korten om vi får tro bolagets ledning !

Väl mött / å aktieägarnas vägnar

Minoritetsaktieägargruppen

Läs även om bolagets Bakgrund/Historik, klicka här.


Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015