Ägare per 2018-05-25
1 Xcaret Invest AB (Anders Landelius)* 229 553 253 30,65%
2 SVTB Holding AB (Jonas Helgesson) 128 099 000 17,10%
3 Terraferma AB (Stefan Palm) 77 000 000 10,28%
4 Cibet AB (Anders Lundström)** 75 900 000 10,13%
5 Towork Sverige AB (Anders Landelius)* 58 200 000 7,77%
6 Karelkamen Holding AB (Stefan Kaiser)* 50 920 000 6,80%
7 Peter Ahlstrand Agentur AB (Peter Ahlstrand) 42 117 638 5,62%
8 Procontra AB (Ulf Tidholm) 20 000 000 2,67%
9 Hofsberger Development AB (Lena Hofsberger) 16 370 553 2,19%
10 Övriga aktieägare 50 838 556 6,79%
749 000 000 100,00%
* ingår i bolagets ledning
** företräddes av bolagets ledning vid årsstämman 2018