ÄGARLISTA, per:

2022-07-30
1Xcaret Invest AB (Anders Landelius)*55,3%
2SVTB Holding AB (Jonas Helgesson)14,3%
3Terraferma AB (Stefan Palm)8,6%
4Cibet AB (Anders Lundström)**8,4%
5Peter Ahlstrand Agentur AB (Peter Ahlstrand)4,7%
6Procontra AB (Ulf Tidholm)2,2%
7Hofsberger Development AB (Lena Hofsberger)1,8%
8Övriga aktieägare4,7%
* ingår i bolagets ledning
** har företrätts av bolagets ledning vid tidigare stämmor.
Totalt antal aktier i bolaget: 898 500 000 stycken

Tidigare års ägartabell

  Ägare per 2018-05-25    
1 Xcaret Invest AB (Anders Landelius)* 229 553 253 30,65%
2 SVTB Holding AB (Jonas Helgesson) 128 099 000 17,10%
3 Terraferma AB (Stefan Palm) 77 000 000 10,28%
4 Cibet AB (Anders Lundström)** 75 900 000 10,13%
5 Towork Sverige AB (Anders Landelius)* 58 200 000 7,77%
6 Karelkamen Holding AB (Stefan Kaiser)* 50 920 000 6,80%
7 Peter Ahlstrand Agentur AB (Peter Ahlstrand) 42 117 638 5,62%
8 Procontra AB (Ulf Tidholm) 20 000 000 2,67%
9 Hofsberger Development AB (Lena Hofsberger) 16 370 553 2,19%
10 Övriga aktieägare 50 838 556 6,79%
    749 000 000 100,00%
  * ingår i bolagets ledning    
  ** företräddes av bolagets ledning vid årsstämman 2018  

Uppdatering: Under åren 2018 – 2021 (samt även tidigare år) har bolagets huvudägares räntesnurror orsakat bolaget stor skada med resultat att det egna kapitalet dränerats, varför agerandet resulterat i ytterligare nyemissioner och utspädning i bolaget, trots att det alltså inte finns någon aktiv verksamhet. Huvudägarens räntesnurror har medfört att det efter 2018 har genomförts flertalet nyemissioner, bland annat den under 2021 beslutade emissionen som genomförts till pre-money värdering på 89000 kr och medförde att de som inte tecknade sig på nya aktier endast hade 3/23 av sin tidigare ägarandel. Minoritetsägargruppens ca 37% minskade (om ingen ur gruppen tecknade, uppgift saknas) således till 37 x 3/23 = under 5%, vilket ger huvudägaren fullständig kontroll över bolaget och möjlighet att tvångsinlösa aktierna i bolaget. Allt orsakat av huvudägarens räntesnurror som dränerat det tomma bolaget på egna kapitalet och försatt bolaget i den kritiska situationen som hade gått att undvika om styrelse och ledning drivit verksamheten (i det tomma bolaget) på ett sunt sätt för bolaget och alla aktieägares bästa.

Läs mer om nyemissionen 2021 och de extremt låga värderingsnivåerna genom att klicka här.

Kallelse till årsstämma 2021. Se punkt 15.


KOMMENTAR TILL OVAN: Bolagets huvudägare tycks ha valt att inte genomföra emissionen med den extremt stora utspädningen. Antalet aktier i bolaget är således oförändrat och aktuell ägarlista återfinns ovan per 2022-07-30.