För kontakt med minoritetsaktieägargruppen, maila via ”ir (at) want.se”

Observera att denna sida drivs av minoritetsägarna i bolaget utan koppling till bolagets ledning, vd eller huvudägare.

Som huvudägare och därmed exkluderade från denna sida räknas Anders Landelius, Stefan Kaiser och Anders Lundström. För ägarlista, klicka här.

Bolagets revisor Martin Dagermark vid Mazar Sverige kontaktuppgifter återfinns genom att klicka här. Telnr. 016-125870 eller 070-6851045.

Vi kämpar för din rätt som minoritetsaktieägare – På återhörande !